Suurpetoyhdysmies

Suurpedoista tehtävät havaintoilmoitukset ovat tärkeitä kannan seurannan kannalta, sekä mahdollisten kaatolupahakemusten onnistumiseksi.

Kaikista jälkihavainnoista jotka ovat oletettavasti suurpedon (ilves, susi, karhu) aiheuttamia, tulee ottaa yhteyttä yhteysmieheen. Jälkihavaintojen kirjaamisella saadaan tarkkaa tietoa suurpetojen esiintymätiheydestä riistanhoitoalueella.

Havainnot tulee ilmoittaa viipymättä jollekin seuraavista suurpetoyhdysmiehistä:

Voitto Takkunen 0500 823 855
Timo Laaksonen 040 848 8456


Kuvassa suden tappama ja syömä peuran vasa:

Peuran vasan raato

Ilveksen syömä kauriin vasa:

Kauriin vasan raato

Suurpetohavainnot: www.petonetti.net