– Lokalahden Urheilumetsästäjät ry –  Yhdistys perustettu vuonna 1952 –